Tabldot Yemek

Tabldot yemek, alakartın tersine seçmesiz yemek anlamına gelmektedir. Tabldot kelimesi Fransızcadan dilimize geçmiş bir kelime olup ilk çıkışı oldukça eski zamanlara tekabül etmektedir. Yani Avrupada uzun yıllar boyunca kullanılmış bir kelime olması bu yemek sisteminin de  oldukça eski bir geçmişinin olduğu anlamına gelmektedir. Tabldot yemek, menünün önceden planlandığı ve gelen kişilerin menüdeki yemekleri yediği sisteme denmektedir. Bu sistem maliyet ve zamandan tasarruf etmek için ideal bir yöntemdir. Çünkü toplu olarak üretilen yemekler hem daha maliyetli hem de işgücü olarak daha az vakit almaktadır. Müşteriler için de oldukça uygun fiyatlara denk gelmesi karşılıklı avantaj anlamına gelmektedir. Günümüz Türkiye’sinde tabldot mantığını genel olarak 2 farklı iş yeri grubu benimsemektedir. Bunlar esnaf lokantaları ve yemek firmalarıdır. Esnaf lokantaları, klasik lokanta anlayışının tabldot olarak hizmet verilmesi olarak düşünülebilmektedir. Yemek firmaları ise tabldot sisteminin en bariz örneğini teşkil eden firmalardır.

Yemek Firmalarında Tabldot

Yemek firmaları açısından tabldot mantığı oldukça önemlidir. Çünkü müşteriler, yemek firmalarından çok uygun fiyatlar beklemekte ve aynı zamanda kaliteli bir hizmet istemektedir. Bu şartlar altında bir yemek firmasının oldukça iyi bir maliyet planlaması yaparak kaliteden taviz vermeden profesyonel bir yemek hizmeti vermesi elzemdir çünkü yemekleri beğenilmeyen bir yemek firması devamlılığını sürdüremez. Bu noktada, yemek firmalarının satın alma konusundaki başarıları ön plana çıkmaktadır. Satın almayı başarılı bir şekilde yapabilen yemek firmaları gıda maliyet fiyatlarını toplu alım gücünü kullanarak aşağıya çekmekte bu da diğer firmalara göre avantaj sağlamaktadır. Bir yemek firmasının toplu alım gücüne kavuşması için de halihazırdaki müşterilerinin sayısının fazla olması anlamına gelmekte ki bu da sektöre yeni girmiş bir yemek firması için en büyük problemi oluşturduğu söylenebilir. Çünkü yeterli seviyede müşterisi bulunmayan bir yemek firması birim yemek maliyetini uygun fiyatlara veremeyecek bu da yeni müşteri katmasını zorlaştıracaktır. Yeterli üretim hacmine ulaşan yemek firmaları ise satın alma konusundaki başarıları neticesinde göreceli olarak uygun fiyatlara yemek hizmeti verebilecektir.