Yemek Şirketi

Yemek şirketi catering ve toplu yemek hizmeti sunan şirketlerdir. Yemek şirketleri, sanayinin ve insanın olduğu her yerde insan nüfusuyla paralel olarak artış göstermektedir. Yemek şirketleri küçük, orta ve büyük ölçekli olarak üç gruba ayrılabilir. Büyük yemek şirketleri günlük 10.000 adedin üzerinde yemek üretiminde bulunan ve sanayi tipi yemek üretimi gerçekleştiren şirketler olup yemek fabrikası şekline dönmüştür. Küçük yemek şirketleri ise 1000 kişinin altında üretim gerçekleştiren ve önemli bir kısmının merdiven altı diye tabir edebileceğimiz üretim yerleri olan şirketlerdir. Orta ölçekli yemek şirketleri ise ortalama günlük üretim hacmi 3000 olan ve ne sanayi yemeği şeklinde devasa kazanlarda yemek üreten ne de merdiven altı işletme statüsünde olan işletmelerdir. Ve yemek lezzeti açısından ideal sayıyı barındıran şirketlerdir.

Bir yemek şirketi için olmazsa olmaz bazı konular vardır. Bunlardan birisi gıda mühendisinin şirketteki rolü. Gıda mühendisi bir yemek şirketi için vazgeçilmez bir eleman da olabilmektedir ya da sadece zorunlu olduğu için de çalıştırılabilmektedir. Eğer gıda mühendisi gerçek manada üretim teknikleriyle alakalı bilgilerini yemek şirketini yansıtabilirse ya da yeterli donanıma sahipse o yemek şirketi yemek üretimi konusunda oldukça fayda sağlayacaktır. Normalde zor görünen bir çok kompleks sistem çok daha kolay ve anlaşılabilir hale gelecektir. Yemek şirketi için gerekli olan önlemlerin alınması gibi bir çok konu gıda mühendisinin yönetimindedir.

Yemek şirketleri için bir başka anahtar konu ise müşteri seçimidir. Müşterinin seçimi mi olur demeyin çünkü bir çok yemek şirketi için başarının sırrı doğru müşteriler ve doğru sektör gruplarıyla çalışmaktır. Şöyle ki bir yemek şirketi bir çok farklı sektörden yemek alışkanlıkları tamamen farklı bir çok şirketle çalışırsa hepsini birden memnun edememekte ve bunun sonucunda başarıyı sağlayamamakla birlikte normalde olan standardını da düşürebilmektedir. Çünkü herhangi bir firmadan gelen yoğun şikayetler neticesinde yemek reçetelerini değiştirebilmektedir. Bu noktada ise doğru olan belirli bir sektör grubu belirleyip o sektördeki müşterilere hizmet veren yemek şirketleri başarıya çok daha kolay odaklanabilmektedir. Çünkü bu sektör gruplarından yemek hizmetiyle alakalı benzer talepler gelmekte ve aslında hem müşteri hem yemek şirketi farkında olmadan o konuda uzmanlaşma sağlanmaktadır. Uzmanlaşma yani özelleşme bir yemek şirketinin o sektörde tekel olmasına ya da başarıyı sağlamasına olanak sağlayabilmektedir.